Turistický hradecký vláček - trasy

Dopravní podnik města Hradce Králové připravil pro hradecké občany a všechny návštěvníky našeho města projížďku netradičním dopravním prostředkem. Trasa je pečlivě vybrána a účastníkům jízdy ukáže významná místa našeho krajského města a přiblíží jejich historii.

Trasa 1 - Muzeum východních Čech, ul. Palackého, Kotěrova, Divišova, Československé armády, Mostecká, Pražský most, Tylovo nábřeží, nám. Svobody, Švehlova, Masarykovo nám, Šafaříkova, Gočárova, Ulrichovo nám., K. H. Máchy, Masarykovo nám., nám. 5. května, Tyršův most, Divišova, Československé armády, Magistrát města, Mýtská, Malé náměstí, uličky starého města - Dlouhá a Špitálská, Velké náměstí – zastávka pod Bílou věží, V Kopečku, Československé armády, Divišova, Eliščino nábřeží, ul. Palackého, Muzeum východních Čech

 

Trasa 2 - Muzeum, okolo Nového Pivovaru, Divadlo Drak, okolo Magistrátu města, Muzeum

Všem účastníkům přejeme plno krásných zážitků i hodnotné poznání krásných míst našeho krajského města. 

Přepravní řád THV

Informace

  • Informační centrum DPmHK, a.s. - tel.: 495 533 313
  • Zvláštní jízdy - tel.: 495 089 257, 495 089 258